Voor de Wedstrijd “Winactie – Wonderbox Disneyland Paris 1 dag + 1 nacht voor 2 personen” geldt volgend reglement:

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd “Winactie – Wonderbox Disneyland Paris 1 dag + 1 nacht voor 2 personen” wordt ingericht door Asbesim, met maatschappelijke zetel te Kezeweide 40 – 1730 Asse, ondernemingsnummer 0795.083.666 (hierna ‘de Organisatie’).

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname

2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan deelnemers die:

2.2. De deelname gebeurt door het liken van de winactie-wedstrijdpost, het volgen van één of meerdere van de profielen van Asbesim (@asbesim.be) op sociale media en door het ‘taggen’ van minstens één derden. De deelname dient uiterlijk op 28/12/2023 om 23:59 te gebeuren. Er is slechts 1 geldige deelname per persoon mogelijk. Indien er toch meerdere deelnames gebeuren, zal enkel de meest recente in beschouwing worden genomen.

2.3. Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn (of de toestemming hebben van een ouder indien ze jonger zijn dan 18 jaar op moment van deelname).

2.4. Deelnemers moeten hun domicilie in België hebben.

2.5. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is. De Organisatie heeft het recht elke deelnemer op gelijk welk moment tijdens of na de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt.

2.6. De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd vindt volledig plaats op de sociale-mediakanalen van Asbesim volgens de daarbij vermelde geldigheidsdata.

Artikel 4. Het te winnen product

De winnaar wint een Wonderbox Disneyland Paris 1 dag + 1 nacht voor 2 personen.

Artikel 5 . Winnaar

De winnaar is er toe gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van dit wedstrijdreglement.

Artikel 6. Overige bepalingen

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.