Waarom is asbestattest verplicht?

Waarom zijn asbestattesten plots verplicht in Vlaanderen?

Sinds 23 november 2022 is het asbestattest verplicht om bij verkoop of verhuur van uw appartement/huis. De reden dat de deze wetgeving gemaakt is, is om potentiële kopers een idee te geven over hoeveel asbest er in de woning zit dat ze willen kopen/huren.  

Wat is asbest? 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het is een stof die enkele goede eigenschappen heeft. Naast sterk, is het ook slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen en basen. Als je hier nog eens bijrekent dat het goedkoop was, kan je begrijpen waarom het vaak gebruikt werd in de bouw. 

Asbestattest veplicht sindskort in Vlaanderen. Voorbeeld asbest.

Sinds wanneer werd asbest gebruikt? 

Het product asbest werd al ruim 5000 jaar geleden ontdekt. Het gebruik ervan is sinds de 20e eeuw hard toegenomen, met name na de 2e wereldoorlog. Sinds 1945 tot 1980 werden in ongeveer alle bouwtoepassingen asbest gebruikt. Hierna nam het gebruik hiervan steeds meer af, tot het volledig verboden werd vanaf 2001.  

Hoeveel asbest zal er op termijn moeten verwijderd worden? 

In Vlaanderen zouden gebouwen en infrastructuur ouder dan 2001 zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen bevatten, goed voor:  

  • ruim 2,8 miljoen woningen;  
  • 354 000 niet-residentiële gebouwen;  
  • 40 000 kilometer aan nutsleidingen.  
De verdeling van asbestin asbesthoudende toepassingen in Vlaanderen
De verdeling van asbestin asbesthoudende toepassingen in Vlaanderen.

Waarom werd asbest verboden? 

Het inademen van asbest verhoogt de kans op kanker. Het is bewezen dat losse asbestvezels longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker veroorzaken. Hoe meer vezels je inadement, hoe groter de kans wordt.  

Deze vezels zijn overal te vinden in de lucht en worden dus veroorzaakt door asbestplaten die beschadigd zijn. Meer info over de gevaren van asbest voor onze gezondheid vind je hier.

Is het al te laat om ons te beschermen tegen asbest? 

Neen, we moeten collectief ervoor zorgen dat al het asbest op de juiste manier wordt verwijderd. Er zijn verschillende soorten asbest. Als particulier mag u bijvoorbeeld niet alles verwijderen. Wij bij asbesim kunnen asbest verwijderen. Meer info kan je vinden via onderstaande knop.

Wat is het plan van de overheid om het asbestprobleem op te lossen (asbestattest verplichten)? 

De Vlaamse regering heeft een actieplan opgesteld om naar een asbestveilig vlaanderen. De eerste stap is ervoor zorgen dat alle gebouwen die voor 2001 en dus asbest bevatten in kaart te brengen. Dit zal gebeuren aan de hand van het asbestattest(OVAM gecertificeerd). Door het asbestattest verplicht te maken, weten mogelijke kopers ook zeker wat ze ‘in huis halen’. Asbesim is gecertificeerd om deze uit te schrijven.  

Het plan streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven: 

  • Tegen 2034 moeten de risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Voorbeelden zijn asbestcementen, daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. 
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn. 

Die streefdata zijn niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen. De Vlaamse Regering voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert. 

Benieuwd naar andere artikels over asbest?