Asbestwetgeving in Belgie, volledig uitgelegd

Belgische wetgeving over asbest: geldigheid, verantwoordelijkheid en hoe aanvragen voor asbestattest

Asbest is een gevaarlijke stof die in veel oudere gebouwen in België voorkomt. Het is belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat, en in welke hoeveelheid en welke soort, om de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen. Een asbestattest is een document dat aangeeft of een gebouw asbest bevat, en zo ja, welke maatregelen er genomen moeten worden om dit aan te pakken. In dit artikel bespreken we de wetgeving rond asbest in België, de geldigheid van een asbestattest en verantwoordelijkheden van eigenaars van gebouwen.

Wat is een asbestattest en waarom is het belangrijk?

Voorbeeld asbestattest aanvraag

Een asbestattest is een document dat aangeeft of een gebouw asbest bevat, en welke maatregelen er genomen moeten worden om dit aan te pakken. Het wordt uitgevoerd door een erkend asbestdeskundige die een visuele inspectie uitvoert en eventueel monsters neemt om de aanwezigheid van asbest te bevestigen. Asbest kan zich bevinden in allerlei bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld dakbedekking, isolatiematerialen, vloerbedekking en verf. Bent u op zoek naar een professional die een asbestattest kan uitschrijven, kijk dan hier.

Het is belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat, omdat blootstelling aan asbest tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden, zoals longkanker en mesothelioom. Daarom wordt er van eigenaars van gebouwen verwacht dat ze hun panden inspecteren op asbest en, als het aanwezig is, dat ze maatregelen nemen om het te verwijderen of te isoleren.

Asbestattesten zijn verplicht voor openbare gebouwen ouder dan 30 jaar die gebruikt worden voor de openbare dienst, zorg- en gezondheidsinstellingen, scholen en kinderdagverblijven. In de meeste gevallen moet de eigenaar van het gebouw een geldige asbestattest kunnen voorleggen, bij verkoop of verhuur van een gebouw. Voor privewoningen geldt er een andere duur van het attest, hierover volgt er meer in het artikel.

In het algemeen is een asbestattest een belangrijk document dat ervoor zorgt dat mensen veilig kunnen wonen, werken en leren in gebouwen die vrij zijn van gevaarlijke asbestvezels.

Wetgeving rond asbest in België

In België zijn er diverse wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op asbest in gebouwen. De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de wet van 2 mei 2002 betreffende de verwijdering van asbest uit openbare gebouwen en andere constructies. Volgens deze wet zijn eigenaars van gebouwen verplicht om hun panden te inspecteren op asbest en, als het aanwezig is, maatregelen te nemen om het te verwijderen of te isoleren.

Daarnaast is er regelgeving over het uitvoeren van asbestattesten door erkende asbestdeskundigen die sinds 23 november 2022 is ingegaan. Deze professionals moeten gekwalificeerd zijn en een accreditatie hebben van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en moeten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de wetgeving over asbest.

Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor verkoop, verhuur of nalantenschap van een gebouw. De eigenaar is verplicht om een geldige asbestattest te kunnen voorleggen, hetgeen de verkoop of verhuur van het gebouw bemoeilijkt zonder het attest.

In België zijn er ook diverse lokale en regionale regelgevingen die van toepassing kunnen zijn op asbest in gebouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke regels zijn voor openbare gebouwen, scholen of zorginstellingen. Daarom is het belangrijk om na te gaan of er specifieke regelgevingen van toepassing zijn op uw gebouw, voordat u een asbestattest aanvraagt of maatregelen neemt om asbest te verwijderen. Bij vragen hierover mag u zeker contact opnemen met ons via info@asbesim.be

Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van de wetgeving rond asbest in België, om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke eisen en verantwoordelijkheden.

Wat zegt de wet over de geldigheid van een asbestattest in België

Volgens de Belgische wetgeving moet een asbestattest worden uitgevoerd door een erkend asbestdeskundige en moet het voldoen aan bepaalde eisen. Een geldig asbestattest moet onder andere aangeven of er asbest aanwezig is in het gebouw, welke soorten asbest er aanwezig zijn, de locatie van het asbest, de hoeveelheid asbest en welke maatregelen nodig zijn om het te verwijderen of te isoleren.

De geldigheid van een asbestattest is tien jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld voor de woning. Wanneer de asbestdeskundige niet in staat was om het gehele gebouw te onderzoeken (bijvoorbeeld bij verbouwingen), wordt een kortere geldigheidstermijn toegekend.

Het is van groot belang om bij te houden wanneer uw asbestattest afloopt, zodat u tijdig een nieuwe aanvraagt als deze verlopen is, om te verzekeren dat het gebouw veilig is voor de gebruikers en om te voldoen aan de wetgeving. U kan steeds contact opnemen met ons of de bevoegde autoriteiten indien u een vraag heeft over uw specifieke woning om te weten hoe vaak een asbestattest moet worden vernieuwd voor uw specifieke situatie.

Belangrijkheid van een geldig asbestattest voor de gezondheid en veiligheid

Asbest is een gevaarlijke stof dat in veel oudere gebouwen in België voorkomt. De gezondheid en veiligheid van mensen kunnen in gevaar komen door blootstelling aan asbestvezels. Meer info over uw gezondheid rond asbest vindt u hier. Een asbestattest is een belangrijk document dat aangeeft of een gebouw asbest bevat en welke maatregelen er genomen moeten worden om dit aan te pakken.

Asbest in het dak van een woning

De wetgeving rond asbest in België maakt het verplicht voor eigenaars van gebouwen om hun panden te inspecteren op asbest en, als het aanwezig is, maatregelen te nemen om het te verwijderen of te isoleren. Een asbestattest moet worden uitgevoerd door een erkend asbestdeskundige en moet voldoen aan bepaalde eisen.

Een geldig asbestattest is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van mensen, zowel voor degenen die in het gebouw wonen, werken of leren, als voor degenen die het gebouw bezoeken. Het is daarom belangrijk om bij te houden wanneer een asbestattest afloopt en op tijd een nieuwe aan te vragen om te verzekeren dat het gebouw veilig is en om te voldoen aan de wetgeving. Bovendien kan men zonder een geldig asbestattest een gebouw niet meer verkopen, verhuren of nalaten sinds eind 2022.

In samenvatting, een geldig asbestattest is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van mensen, en een noodzakelijk document voor eigenaars van gebouwen om te voldoen aan de wetgeving en een gebouw te kunnen verkopen of verhuren.
Indien u een aanvraag wil doen voor een asbestattest, asbestanalyse of asbestverwijdering kan u steeds hier terecht.

Benieuwd naar andere artikels over asbest?

CONTACTEER ONS

Vraag offerte aan

Vul het contact formulier in en we contacteren u binnen de 24 uur of contacteer ons via onderstaande gegevens
+32 493 41 26 25
info@asbesim.be

FOLLOW US

Offerte 2022
  • Info
  • Persoonlijke details